ERP Focus 2016

 במסגרת סדרת כנסי פוקוס- יוזמה משותפת של אייקון ופורטל התוכן ERP.Org מתקיימים כנסים ממוקדים לקהל IT בהם מביאים כ 90 חברות  בתחום ספציפי ללימוד על הטכנולוגיות המובילות באותו תחום. כנס ERP Focus הביא את החברות המובילות לחשוף את עצמן בפני קהל ממוקד בלבד בתחום