תערוכת שימור מבנים 2019

                                                                                                 הוועידה ה-5 הבינלאומית לשימור מבנים ואתרים

                                                                               בשיתוף המועצה לשימור אתרי מורשת ומשלחת Assorestauro מאיטליה