כתבת וידאו שימור מבנים- על התערוכה והכנס

מתוך כתבה ששודרה על על תחום שימור מבנים ואשר סקרה את הכנס והתערוכה 2017