CIO FOCUS 2020

כמאה וחמישים מנהלי מערכות מידע מארגונים בינוניים וגדולים במשק השתתפו בכנס שהתקיים ב-29.1.20 וכלל הרצאות מקצועיות, דיוני שולחן עגול ועוד

 

כנס מנמר"ם