Welcome

חברת Icon הוקמה כדי לאפשר לחברות ועסקים לתכנן, ליזום ולהפיק כנסים וועידות ותערוכות על מנת להפיק מהם את המירב ולייצר עבורם לידים וקשרים עסקיים.