Israel Mobile Summit

אייקון נבחרה להפיק את הוועידה והתערוכה הבינלאומית  Israel Mobile Summit שנערכה ביוני 2015

2000 משתתפים בגני התערוכה: מציגים מכל העולם מילאו את ביתן 10 והמקסידום ב- 4 מליאות שונות 45 מציגים ומעל 100 מרצים.